Fotovoltaico Ischia 3 kw/p Palma Energia Adg srl Nola

19 ottobre 2015

Fotovoltaico realizzato ad Ischia con potenza nominale 3 Kw/p da Palma Energia Adg srl

Fotovoltaico Cicciano 5,75 kw/p Palma Energia Adg srl Nola

22 giugno 2015

Fotovoltaico realizzato ad Cicciano con potenza nominale 5,75 Kw/p da Palma Energia Adg srl

Fotovoltaico Ischia 5 kw/p Palma Energia Adg srl Nola

22 giugno 2015

Fotovoltaico realizzato ad Ischia con potenza nominale 5 Kw/p da Palma Energia Adg srl

Fotovoltaico Sant'Antimo 6 kw/p Palma Energia Adg srl Nola

22 giugno 2015

Impianto realizzato da Palma Energia Adg srl a Sant'Antimo della potenza nominale di 6 KW/p

Fotovoltaico Marigliano 3 Kw Palma Energia Adg S.r.l.

22 giugno 2015

Impianto fotovoltaico realizzato a Marigliano, Palma Energia Adg srl

Fotovoltaico Minturno 5.75 Kw ADG S.r.l. Fotovoltaico Nola

10 ottobre 2014

Fotovoltaico realizzato a Frattamaggiore ADG S.r.l. di Domenico Palma Nola (NA)

Fotovoltaico Camposano 5 Kw ADG S.r.l. Fotovoltaico Nola

10 ottobre 2014

Fotovoltaico realizzato a Camposano ADG S.r.l. di Domenico Palma Nola (NA)

Fotovoltaico Frattamaggiore 4 Kw ADG S.r.l. Fotovoltaico Nola

10 ottobre 2014

Fotovoltaico realizzato a Frattamaggiore ADG S.r.l. di Domenico Palma Nola (NA)

Fotovoltaico Cicciano 4 Kw ADG S.r.l. Fotovoltaico Nola

10 ottobre 2014

Fotovoltaico realizzato a Ischia ADG S.r.l. di Domenico Palma Nola (NA)

Fotovoltaico Ischia 3 Kw ADG S.r.l. Fotovoltaico Nola

10 ottobre 2014

Fotovoltaico realizzato a Ischia ADG S.r.l. di Domenico Palma Nola (NA)