Fotovoltaico Ischia (1) -- 4Kw ADG S.r.l. Fotovoltaico Nola

Fotovoltaico realizzato a Ischia ADG S.r.l. di Domenico Palma Nola (NA)